İpekarnas.com Mesafeli Satış Sözleşmesi
 
1. Giriş
Bu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin
kullanımına ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair
hüküm ve koşulları belirler.(aşağıda Koşullar olarak anılacaktır).
Müşteri internet sitesini kullanmadan önce bu koşulları okumalıdır. Bu
internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş
verdiğinizde siz değerli Müşterimiz, bu koşullara tabi olma konusunda açık
rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Müşteri tüm koşulları kabul etmediği takdirde, internet sitesini
kullanmamalıdır.
Bu koşullar değiştirilebilir.Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin
sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi
oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan koşullar
müşteri için geçerli olacaktır.
2. BİLGİLERİMİZ
Bu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, Kozyatağı Mahallesi Hacı
Muhtar sok. Çebi Sitesi C-3 Kadiköy/İstanbul adresine yerleşik 941004 sicil
numarasıyla kayıtlı ve 608 061 5322 numarasıyla Erenköy Vergi Dairesine
kayıtlı bir Türk işletmesi olan Lejyon Tekstil Tasarım Reklam, Dan. San. Tic.
Ltd. Şti. Tarafından Türk Marka Patent Enstitüsüne kayıtlı markamız ‘İpek
Arnas’ markası ve ‘Hand Picked Piece’ ile ipekarnas.com internet sitemizden
gerçekleştirilir.
İpekarnas.com web sitesine 0216 416 86 40 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz.
3. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ
Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması
gerekmektedir.
İpekarnas.com ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği
Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında
ipekarnas.com ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit
ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.
Müşteri’nin ilgisini açık şekilde ipekarnas.com’a beyan etmesi halinde
ipekarnas.com en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel
teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi
bilgilendirebilir.
4. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI
İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir
sipariş vererek; Müşteri; 1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya
siparişler için kullanmayı, 2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler
vermemeyi; ipekarnas.com’un böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir
kanaati olduğunda, ipekarnas.com’un siparişi iptal etme ve konuya ilişkin
ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu 2. İpekarnas.com’a
doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve
gerekli olması durumunda ipekarnas.com’un bu bilgileri Müşteri ile iletişim
kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri
Gizliliği Politikası Bakınız) Müşteri’nin siparişi tamamlamak için ihtiyaç
duyulan bilgilerin tümünü ipekarnas.com’a vermediği hallerde,
ipekarnas.com siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla
sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak
temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.
5. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ
Bu internet sitesindeki ürünler Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası teslimat
için uygundur.
6. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Müşteri sipariş vermek için online satın alma sürecini izlemeli ve ‘Ödemeyi
Onayla’ seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra Müşteri, siparişin
alındığını onaylayan bir e-posta alır. (‘Sipariş Onayı’) Daha sonraki ikinci bir
e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu (‘Teslimat Onayı’)
Müşteri’ye bildirilir. İpekarnas.com tarafından böyle bir onay Müşteriye
sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır.
7. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ
Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı
yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, ipekarnas.com müşteriye
sipariş edebileceği benzer veya daha farklı katagori ve değerde ikame ürünler
hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşterinin ikame ürünleri sipariş
etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz
tutarı ipekarnas.com Müşteri’ye iade eder.
8. SİPARİŞİN REDDİ
İpekarnas.com internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya
internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya
düzeltme hakkı her daim saklıdır. İpekarnas.com kendisine iletilen tüm
siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir sipariş
aldıktan veya Müşteri’ye ‘Sipariş Onayı’ gönderdikten sonra olağandışı
durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya
onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. İpekarnas.com
Müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden
herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı
veya düzelttiği yada siparişi aldıktan veya Sipariş Onayı gönderdikten sonra
onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.
9. TESLİMAT
İpekarnas.com stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. Maddeye
bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat
 
Onayında listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat onayında belirtilen
Teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişler ise
Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder.
Ürünlerin tedarikinin ipekarnas.com’un kontrolü dışında bir durum
sebebiyle gecikmesi halinde, ipekarnas.com; Müşteri’yi mümkün olan en kısa
zamanda haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler
alır. ipekarnas.com kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler
konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda,
Müşteri ipekarnas.com’a ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve Müşteri
ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir.
Pazar günleri veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz.
10. RİSK VE MÜLKİYET
İpekarnas.com’un belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul
ettiği müddetçe, Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar
ipekarnas.com’un sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu
ürünün Müşteri’ye veya Teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden
itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri)
11. FİYAT VE ÖDEME
Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. İpekarnas.com
internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden
geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşteri’nin
sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda
ipekarnas.com Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek
Müşteri’ye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya iptal etme
seçeneklerini sunar. ipekarnas.com müşteriye ulaşamazsa siparişi iptal
edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar Müşteri’ye iade
edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün
fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, ipekarnas.com
ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan
(Müşteri’ye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini
tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV
ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş
Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti
belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak
(yukarda belirtilenler hariç olmak üzere) Müşteri’ye Sipariş Onayı
gönderdiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişi etkilemeyecektir. Bu
sebeple, (yukarda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin
fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi
tamamladığında satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir,
sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek
için Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep
edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma
süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik
yapabilir. Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri tarafından
teyit edilmesinden önce satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün
tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu
hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü
taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı
durumlarda, Müşteri’nin cayma hakkından faydalanamayacağına yada hangi
koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde
Müşteri’nin dikkatine sunulur. Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair
ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.Ayrıca Müşteri’nin kayıtlı bir kullanıcı
olması halinde, Müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına ‘Hesabım’
bölümünden ulaşabilir. Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda
gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar
aracılığıyla Garanti Bankası Ortak Ödeme Sayfası aracılığıyla 3d secure şifresi
ile yapılır. Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı
bilgileri şifrelenir. ipekarnas.com tarafından siparişin onaylandığı anda
yapılacaktır. Müşteri ‘Ödeme Onayı’ düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi
kartının sahibi olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi Kartları kartı
veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat
müşterinin kartını veren kurumun ipekarnas.com’a ödeme yetkilendirmesi
vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme
durumundan dolayı ipekarnas.com yükümlü olmayacaktır ve Sözleşmeyi
tamamlaması mümkün olmayacaktır.
12. FATURA
Fatura düzenlenir ve Müşteri’ye en geç teslim edilen ürünlerle birlikte
gönderilir. ipekarnas.com, fatura konusunda e-fatura/e-arşiv mevzuatına
uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.
13. ÜYE OLMADAN SATIN ALMA
İnternet sitesinde üye olmadan satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir
satın alma işleminde, Müşteri’den yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli
bilgiler istenmektedir. Müşteri satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı
olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme
seçenekleri sunulur.
14. KATMA DEĞER VERGİSİ
Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış
işlemleri, Müşteri’nin onayına tabi olan uygulanabilirnihai muhafiyetler hariç
olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.
15. İADE
Satın alınan ürün teslim tarihinden 7(yedi) gün içerisinde iade edilebilir.
Ürünün iadesi yapılabilmesi için öncelikle info@ipekarnas.com adresine mail
atarak iade talebi oluşturulmalı, sonrasında gönderilen faturaların eksiksiz
olarak ürün ile birlikte ipekarnas.com’a iletilmesi gerekmektedir. Faturası
olmayan ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade edilecek ürünlerin alıcı
tarafından kullanılmamış olması veya herhangi bir hasar görmemiş olması
gerekmektedir. Hasarlı ürünler, aksesuar ve gözlük ürünlerinin iadesi kabul
edilmemektedir. İade ve değişim sürecinde bütün kargo ücretleri alıcıya
aittir. 100 TL üzeri siparişlerde kargo ücretsiz kampanyamızdan yararlanılan
siparişlerde yapılacak ürün veya ürünlerin iadesinde iade edilecek ürünler
sipariş tutarını 100 TL altına indiriyor ise kampanya iptal olur ve iade
edilecek tutardan bir kargo ücreti kesilir.
-Ürünün MNG Kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.
-Gönderilecek adres Kozyatağı mah. Hacı Muhtar sok. Çebi Sitesi C-3
Kozyatağı/Kadiköy İstanbul Lejyon Tekstil Tasarım Reklam Dan. San. Tic.
Ltd. Şti. Şeklinde olmalıdır.
-MNG Kargo şubesinden iade için kargo göndereceğiniz sırada anlaşmalı
olduğumuzu belirtmeniz durumunda indirimli fiyatımız ile kargo teslim
edilecektir, bu bize yansıyan kargo ücretinin yüksek olmaması için çok
önemlidir.
-Kargo ipekarnas.com’a ulaşıp kontrolü sağlandıktan sonra 7-14 gün
içerisinde satın alınan kredi kartına (havale ile ödeme yapıldıysa o banka
hesabına) geri ödemesi yapılır.
16. DEĞİŞİM
Satın alınan ürün, satın alındığı tarihten 7(yedi) gün içerisinde değişim
hakkına sahiptir. Ürünün değişimi yapılabilmesi için gönderilen faturaların
eksiksiz olması, ürünün herhangi bir şekilde kullanılmamış ve hasar
görmemiş olması gerekmektedir. Ürünü göndermeden önce
info@ipekarnas.com mail adresine değişim talebinizi iletmelisiniz.
Sonrasında kargonuz bize ulaşıp, ürün kontrolü tamamlandıktan sonra
ürün/beden değişikliği stok durumuna göre 48 saat içerisinde ürününüz
tekrar kargoya verilir. Değişimi yapılmış bir ürünün tekrar değişimi veya
iadesi yapılamaz.
-Ürünün MNG Kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.
--Gönderilecek adres Kozyatağı mah. Hacı Muhtar sok. Çebi Sitesi C-3
Kozyatağı/Kadiköy İstanbul Lejyon Tekstil Tasarım Reklam Dan. San. Tic.
Ltd. Şti. Şeklinde olmalıdır.
-MNG Kargo şubesinden iade için kargo göndereceğiniz sırada anlaşmalı
olduğumuzu belirtmeniz durumunda indirimli fiyatımız ile kargo teslim
edilecektir, bu bize yansıyan kargo ücretinin yüksek olmaması için çok
önemlidir.
17. AYIPLI ÜRÜNLERİN DEĞİŞİM VE İADESİ
İpekarnas.com Müşteri’nin ayıplı ürünlerine dair yasal haklarına ek olarak,
aşağıdaki sözleşmesel hakkı sunmaktadır. Müşteri teslimat sırasında ürün
hatalı olduğunu düşünüyorsa info@ipekarnas.com mail adresine iade talebi
oluşturmalı ve 0216 416 86 40 numaralı telefondan ipekarnas.com a ulaşarak
ürün hatasına ilişkin iletişime geçmelidir. Müşteri ürünü, teslimat sırasında
ürünle birlikte verilen fatura ile ipekarnas.com tarafından belirlenen kurye
ile yukarıda belirtilen adrese iletmelidir. ipekarnas.com iade edilen ürünü
ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir zaman içinde e posta yoluyla
Müşteri’ye ürünü değiştirme veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili ir
bildirimgönderecektir. Mutad uygulama olarak geri ödeme veya ürünü
değiştirmeye ilişkin mümkün olan en kısa zamanda ve her halükarda,
ipekarnas.com’un ayıplı ürünün değiştirilmesi veya geri ödemeye ilişkin
Müşteri’nin hakkı olduğunu e-posta yoluyla Müşteri’ye bildirdiği tarihten
itibaren 14(on dört) içinde yapılmaktadır. Satılan ürünlerde
ipekarnas.com’dan kaynaklanan herhangi bir kusur, hasar olması durumunda
iade sürecinde kargo ücreti ipekarnas.com’a aittir. İade istenmesi
durumunda, ürün kontrol edildikten sonra ücret alıcının satın aldığı kredi
kartına(havale ile alındıysa ödeme yapılan banka hesabına) 14(on dört) gün
içerisinde ödenir. Bu hüküm yasal haklarınıza halel getirmeyecektir.